/Files/images/fina-deca-txt3.jpg

Вчитель-логопед Дмитрук Валентина Вікторівна

Найбільше та найдорожче добро кожного народу - це його мова. Та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Панас Мирний

Основними напрямами діяльності вчителя-логопеда є робота, спрямована на подолання та профілактику мовленнєвих порушень у дітей, над формуванням правильного, чіткого, виразного мовлення з урахуванням лексичної й граматичної будови відповідно вікової норми шляхом застосування загальноприйнятих спеціальних логопедичних методів та прийомів, спрямованих на корекцію мовленнєвої вади та розвиток активної свідомої комунікативної діяльності.

Графік роботи вчителя-логопеда:

ПОНЕДІЛОК 8.00 - 12.00
ВІВТОРОК 14.00 - 18.00
СЕРЕДА 8.00 - 12.00
ЧЕТВЕР 8.00 - 12.00
П'ЯТНИЦЯ 8.00 - 12.00

Коли слід звертатись до вчителя-логопеда?

· Якщо у дитини не з’явилось мовлення до 2 років або словник налічує не більше 10 слів.
· Коли дитина в 4 роки не вимовляє або неправильно вимовляє звуки.
· Коли дитина повторює перші звуки, склади багато разів - заїкається.
· Якщо дитина не запам’ятовує віршики, не може переказати казку, порушує структуру слів.

Головним завданням діяльності вчителя-логопеда є планування та здійснення навчально-корекційної роботи з вихованцями, які мають порушення мовленнєвого розвитку.

Завдання вчителя-логопеда в дошкільному навчальному закладі:

• Усунення мовленнєвих порушень у дітей.

• Створення єдиного корекційно – навчального простору.

• Пропаганда логопедичних знань серед батьків, педагогів.

• Створення предметно-розвивального середовища, яке стимулює мовленнєвий і особистісний розвиток дитини.

  • Завдання логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, що мають мовленнєві порушення:

• Розвиток рухливості органів артикуляційного аппарату.

• Розвиток фонематичних процесів.

• Розвиток дрібної моторики.

• Усунення порушень звуковимови.

• Збагачення словникового запасу.

• Вдосконалення граматичної сторони мовлення.

• Підготовка до навчання грамоти.

Форми роботи:

- Фронтальні логопедичні заняття.
- Індивідуальні логопедичні заняття;
- Групова та індивідуальна робота з дітьми.

Форми взаємодії з батьками:

1. Батьківські збори.

Проводяться у вересні, січні, травні. На зборах вчитель-логопед знайомить батьків з нормативними документами, програмами, з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі.

2. Індивідуальні консультації вчителя-логопеда.

Батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мовлення або розвитку пізнавальних процесів дитини.

3. Поради вчителя-логопеда в інформаційному осередку логопедичного кабінету та груп середнього, старшого дошкільного віку, які складаються з різноманітних професійних консультацій, порад, рекомендацій, матеріалів для практичного використання вдома та під час занять з дітьми.

4. Анкетування батьків, що дозволяє уточнити стан їх зацікавленості у розвитку дитини, визначити їх потреби, з’ясувати чи задоволені вони корекційним процесом.

5. Домашні логопедичні зошити, які складені для індивідуальної роботи з дітьми. Вони допомагають батькам закріпити набуті дитиною мовленнєві навички та вміння. А вчителю-логопеду здійснити аналіз розвитку кожної дитини та налагодити тісний взаємозв’язок між учасниками корекційного процесу.

Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини. Без розвиненого мовлення малюк не зможе здобути міцних і ґрунтовних знань з основ наук, не зможе цілісно та гармонійно розвиватися.

Пам’ятайте, чим раніше Ви звернетесь за допомогою до спеціаліста, тим швидше Ваша дитина оволодіє правильним мовленням!

Кiлькiсть переглядiв: 389

Коментарi