/Files/images/методист.png

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД "ОКСАНКИ"

Передовий досвід не має термінів служби: він зберігає значимість, поки корисний. Досвідом треба вміти розпорядитися. Його можна омертвити, ігнорувати, однак можна і змусити працювати, розвиватися, збагачувати практику. (Сократ)

Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення. Проте методологічно цінною є думка К.Ушинського, що переноситься не сам досвід, а його ідея…

Кожний педагогічний колектив має власний стиль роботи і накопичує свій педагогічний досвід роботи.

/Files/images/-11цй.jpgВихователь Солодка Н.М. оформила досвід роботи з проблеми: «Екологічне виховання дошкільників»

В досвіді розкриті форми і методи роботи, що сприяють навчанню та вихованню, розкриттю резервів розумової активності дітей, підвищенню їх самостійності у пізнанні та збереженні довкілля, опануванню необхідних знань, умінь і навичок.

Автор переконує у необхідності екологічного виховання дошкільників у різних видах діяльності з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей.

Досвід допоможе педагогам систематично і планомірно здійснювати освітньо-виховний процес відповідно до вимог сьогодення.

Досвід визначає необхідність створення відповідного розвивального предметного середовища.

В досвіді висвітлені раціональні підходи до організації та проведення різних форм роботи з батьками.


Музичний керівник Пятаєва М.В. узагальнила/Files/images/-11.png досвід роботи «Розвиток дитячої хореографії в дошкільному навчальному закладі»

В досвіді розкриті форми і методи роботи, що сприяють ефективній хореографічній підготовці дітей, формують інтерес до творчої діяльності вихованців. Майя Володимирівна переконує в необхідності використання інноваційних підходів до створення ситуації успіху для кожного вихованця гуртка, підвищення самооцінки та впевненості у власних можливостях, розвитку творчої особистості.Досвід допоможе керівнику гуртка з хореографії здійснювати освітньо-виховний процес згідно вимог сьогодення./Files/images/надя досвід - копия.jpg Вчитель-логопед Глущенко Надія Вітольдівна узагальнила досвід роботи з проблеми: "Сучасні технології психолого-педагогічного впливу на дитину дошкільного віку з ООП та поведінковими розладами" в книзі "Дошкільнята з ООП. Сучасні технології навчання".

У досвіді розкриті сучасні інноваційні технології для впровадження нових методів та прийомів у корекційно-розвиткову роботу, спрямовані на підвищення її якості.

Автор переконує, що використання комплексного підходу до організації освітнього процесу за участю дітей з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення передбачає використання широкого спектра психолого-педагогічних технологій. Серед них: метод сенсорно-інтегративної логотерапії М. Линської для немовленнєвих дітей, Бломберг – терапія ритмічними рухами, фізкультурна 3С терапія, методика Флортайм, структуроване навчання, АВА – терапія.

Вчитель-логопед підкреслює, що повноцінна реалізація освітніх завдань у роботі з дітьми з ООП передбачає створення передумов для формування та розвитку гармонійної особистості, серед яких важливого значення набуває психолого-педагогічний аналіз змісту, структури та динаміки особливостей розвитку. Необхідно виважено підходити до психолого-педагогічних технологій як запоруки успіху в подальному навчанні та соціалізації.

В книзі багато інформації та практичних порад для батьків, що виховують дітей з ООП.


Вчитель-логопед Кондратенко Олена Вікторівна узагальнила досвід роботи"Використання новітніх технологій під час корекційної роботи з дітьми із заіканням та фонетико-фонематичним недорозвиненням"./Files/images/-11в.jpg

У досвіді розкриті прийоми і методи роботи з дітьми-логопатами; основні напрямки роботи: оздоровлення, освітні, виховні, керекційні.

Вчитель-логопед підкреслює, що робота з усунення у дітей мовленнєвих вад є найбільш результативною, коли проводиться спільними зусиллями педагогів та батьків.

Наведені переліки вправ та ігор, що виховують у дітей почуття ритму, на розвиток голосу, емоцій, на посилення та уповільнення темпу мовлення, комплекс вправ дихальної гімнастики О.Стрельнікової. Подані матеріали консультацій для вчителів-логопедів, вихователів; конспекти занять з логоритміки.

Кiлькiсть переглядiв: 339

Коментарi