/Files/images/методист.png

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД "ОКСАНКИ"

Передовий досвід не має термінів служби: він зберігає значимість, поки корисний. Досвідом треба вміти розпорядитися. Його можна омертвити, ігнорувати, однак можна і змусити працювати, розвиватися, збагачувати практику. (Сократ)

Передовий педагогічний досвід – це оптимальна діяльність педагога, що є результатом творчого пошуку, несе в собі елементи новизни, спрямована на вирішення актуальних завдань навчання і виховання, забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу як у межах існуючих форм роботи, так і на основі їх удосконалення. Проте методологічно цінною є думка К.Ушинського, що переноситься не сам досвід, а його ідея…

Кожний педагогічний колектив має власний стиль роботи і накопичує свій педагогічний досвід роботи.

/Files/images/-11цй.jpgВихователь Солодка Н.М. оформила досвід роботи з проблеми: «Екологічне виховання дошкільників»

В досвіді розкриті форми і методи роботи, що сприяють навчанню та вихованню, розкриттю резервів розумової активності дітей, підвищенню їх самостійності у пізнанні та збереженні довкілля, опануванню необхідних знань, умінь і навичок.

Автор переконує у необхідності екологічного виховання дошкільників у різних видах діяльності з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей.

Досвід допоможе педагогам систематично і планомірно здійснювати освітньо-виховний процес відповідно до вимог сьогодення.

Досвід визначає необхідність створення відповідного розвивального предметного середовища.

В досвіді висвітлені раціональні підходи до організації та проведення різних форм роботи з батьками.


Музичний керівник Пятаєва М.В. узагальнила/Files/images/-11.png досвід роботи «Розвиток дитячої хореографії в дошкільному навчальному закладі»

В досвіді розкриті форми і методи роботи, що сприяють ефективній хореографічній підготовці дітей, формують інтерес до творчої діяльності вихованців. Майя Володимирівна переконує в необхідності використання інноваційних підходів до створення ситуації успіху для кожного вихованця гуртка, підвищення самооцінки та впевненості у власних можливостях, розвитку творчої особистості.Досвід допоможе керівнику гуртка з хореографії здійснювати освітньо-виховний процес згідно вимог сьогодення./Files/images/sadok_2023/veselvnoch/малюва.jpg Вихователь Свистун Т.А. узагальнила досвід роботи з проблеми: "Нетрадиційні техніки малювання та їх вплив на розвиток творчих здібностей дошкільників".

У досвіді Свистун Т.А.висвітлює питання використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності, як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників на заняттях з художньо – продуктивної діяльності.

В досвіді роботи обґрунтовано і доведено актуальність розвитку творчих здібностей у дошкільників на заняттях з художньо-естетичної діяльності та ефективність впливу використання нетрадиційних технік. Описані методи та форми роботи з дітьми забезпечують оптимальну результативність дошкільного закладу в художньо-естетичному розвитку дітей.

Матеріали досвіду сприяють впровадженню на заняттях з малювання нетрадиційних технологій, виховують у дітей любов до зображувального мистецтва, викликають інтерес до малювання.

Описаний матеріал може бути використанний у педагогічній практиці вихователями дошкільних навчальних закладів.


Вчитель-логопед Кондратенко Олена Вікторівна узагальнила досвід роботи"Використання новітніх технологій під час корекційної роботи з дітьми із заіканням та фонетико-фонематичним недорозвиненням"./Files/images/-11в.jpg

У досвіді розкриті прийоми і методи роботи з дітьми-логопатами; основні напрямки роботи: оздоровлення, освітні, виховні, керекційні.

Вчитель-логопед підкреслює, що робота з усунення у дітей мовленнєвих вад є найбільш результативною, коли проводиться спільними зусиллями педагогів та батьків.

Наведені переліки вправ та ігор, що виховують у дітей почуття ритму, на розвиток голосу, емоцій, на посилення та уповільнення темпу мовлення, комплекс вправ дихальної гімнастики О.Стрельнікової. Подані матеріали консультацій для вчителів-логопедів, вихователів; конспекти занять з логоритміки.

Кiлькiсть переглядiв: 365

Коментарi