ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК/Files/images/1сайт напрям.jpg

1. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних потреб кожної дитини.

2. Спрямувати роботу на реалізацію завдань освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва» Базового компонента дошкільної освіти через художньо – продуктивну діяльність та опанування дітьми нетрадиційних технік зображувальної діяльності.

3. Продовжувати розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування, знаннями про український фольклор та звичаї, як важливими чинниками національно - патріотичного виховання. Виховувати любов до України, традицій минулого, національних цінностей українського народу.

4. Організувати роботу по формуванню у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, дітьми та батьками вихованців.

Кiлькiсть переглядiв: 58

Коментарi