ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

10.09.2019 Біла Церква №138

Про організацію харчування дітей

у закладах дошкільної і загальної середньої

освіти комунальної власності м. Білої Церкви

Відповідно до п.п. 6 п. а. статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», пункту 3 статті 56 Закону України «Про освіту», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», законів України «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року №16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішень Білоцерківської міської ради від 25 грудня 2015 року № 24-30-VІІ «Про внесення змін в рішення Білоцерківської міської ради від 09 липня 2015 року №1525-77-VI «Про надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій антитерористичної операції та членам їх сімей» та від 31 жовтня 2017 року № 1473-38-VII «Про затвердження Програми організації харчування дітей у комунальних навчальних закладах м. Білої Церкви на 2017-2020 роки», на виконання рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10.09.2019 № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви»

НАКАЗУЮ:

1. Керівникам закладів дошкільної освіти:

1.1. Організувати харчування вихованців закладів дошкільної освіти з розрахунку вартості 30 гривень на день; у закладах дошкільної освіти санаторного типу – з розрахунку вартості 32 гривні на день.

1.2. Визначити відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10.09.2018 № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» таку вартість плати за харчування в закладах дошкільної освіти:

1.2.1. для батьків або осіб, які їх замінюють, у розмірі 60% від вартості харчування на день;

1.2.2. для дітей-сиріт, дітей, по­збав­­лених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують до­по­могу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпе­че­ним сім’ям», дітей у закладах дошкільної освіти санаторного типу (групах) для дітей з ма­­лими й затухаючими формами туберкульозу та в спеціальних й інклюзивних гру­пах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, учасниками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції,та дітей, котрі мають статус «Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» – безкоштовне харчування;

1.2.3. для батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня за­безпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встано­в­люється законом про Державний бюджет України для визначення права на звіль­не­ння від плати за харчування дитини в державних і комунальних закладах дошкільної освіти, – безкоштовне харчування;

1.2.4. для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей, – зменшити розмір плати за харчування дитини на 50 %.

1.3. Забезпечити інформування батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, про умови організації харчування та оплати за нього.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

2.2. Організувати харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти денної форми навчання з розрахунку вартості 18,50 гривень на день.

2.3. Визначити відповідно до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 10.09.2019 № 650 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви» таку вартість плати за харчування в закладах загальної середньої освіти денної форми навчання:

2.3.1 для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, по­збав­лених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які на­вча­ються в спеціальних й інклюзивних класах, а також учнів із сімей, які отримують до­по­могу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабез­пе­че­ним сім’ям», дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції на сході України, учасниками бойових дій антитерористичної операції на сході України (на основі посвідчення учасника антитерористичної операції чи довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України), та дітей із сімей загиблих (померлих) жителів м. Білої Церкви, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, та дітей, котрі мають статус «Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» – безкоштовне харчування;

2.3.2. для учнів спортивних класів Бі­ло­церківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 (тренувальна база – Комунальний заклад Біло­церківської міської ради дитячо-юнацька спортивна школа №1) – 18 грн.50 коп. (з роз­рахунку: 50% – кошти місцевого бюджету, 50% – за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють).

2.4. Забезпечити інформування батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, про умови організації харчування та оплати за нього.

3. Відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти покласти на їхніх керівників.

4. Централізованій бухгалтерії (Катеруші Л.О.) забезпечити фінансування харчування дітей у межах виділених асигнувань на відповідний бюджетний рік.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Управління освіти і науки від 20.12.2018 року № 193 «Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної і загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви».

6. Розмістити цей наказ на сайтах управління освіти і науки та всіх закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності м. Білої Церкви.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Управління освіти і науки Ю. Петрик

Кiлькiсть переглядiв: 135

Коментарi