Заклад дошкільної освіти 14 "Оксанка"

Білоцерківської міської ради Київської області

ПОЛОЖЕННЯ

про консультативний центр

для батьків або осіб, які їх замінюють

і дітей, які виховуються в умовах сім’ї

1.Загальні положення

1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр) організовується в закладі дошкільної освіти № 14 "Оксанка", що реалізовує вимоги Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

1.2.Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законодавчими актами, наказами МОН України, рішеннями Білоцерківської виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.3.Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 5 (6) років, які виховуються в умовах сім’ї.

1.4.Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

2.Мета і завдання діяльності Консультативного центру2.1.Мета створення Консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2.2.Головні завдання Консультативного центру:

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- забезпечення взаємодії між закладом дошкільної освіти №14 «Оксанка» й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

3.Організація діяльності Консультативного центру

3.1.Основні форми діяльності Консультативного центру

- організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

- організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту дошкільного навчального закладу.

3.2.Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- вікових, психофізіологічних особливостей дітей;

- психологічної готовності до навчання в школі;

- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- організація ігрової діяльності;

- організація харчування дітей вдома;

- створення умов для загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3.Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

3.4.Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, вчителя – логопеда, медичних працівників та інших фахівців.

3.5.Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декілька ми спеціалістами одночасно.

3.6.Для здійснення діяльності Консультативного центру ведеться наступна документація:

- журнал реєстрації звернень;

- план та графік роботи Консультативного центру, затверджений завідувачем ЗДО №14 «Оксанка»;

- аналіз роботи за рік.

3.7.Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснює керівник ЗДО № 14 "Оксанка" Тетяна Савелюк

Кiлькiсть переглядiв: 53

Коментарi